English Version

výsledky
2016

poloha střelnice

Deutsch Version

word verze CZE

Datum konání

8. 12. - 10. 12. 2017
10. 12. 2017

Místo konání

střelecká hala ASS Plzeň-Lobzy

Disciplíny

VzPi 60/40, VzPu 60/40
RVzPi 2×30

Ředitel závodu

Jiří Streit, mobil 775 661 890

Hlavní rozhodčí

Jaroslav Havel, A-0167

Rozhodčí na střelišti:

Václav Pučelík, A-0184

Sbor rozhodčích

nominuje pořádající SSK

Kategorie

1) muži
2) junioři
3) ženy, juniorky
4) dorost
pokud se v jedné či více kategoriích sejde méně závodníků než deset, kategorie se může sloučít s jinou vhodnou kategorií

Podmínky účasti

zúčastnit se můžou předem přihlášení závodníci (viz. přihláška), ostatní v případě volné kapacity střelnice

Předběžný časový rozvrh
(sobota)

09:00 -            prezence (viz. přihláška)
10:00 - 12:00   1.směna VzPu 60 muži, junioři
12:20 - 14:20   2.směna VzPi 60 muži, junioři
14:40 - 16:10   3.směna VzPi, VzPu 40 ženy, juniorky
16:30 - 18:00   4.směna VzPi, VzPu 40 dorost

finále

12:45              nástup na finále VzPu 60 kat. muži
13:45              nástup na finále VzPu 60 kat. junioři
14:45              nástup na finále VzPi 60 kat. muži
15:45              nástup na finále VzPi 60 kat. junioři
16:45              finále VzPi 40 kat. ženy, juniorky
17:45              finále VzPu 40 kat. ženy, juniorky

Časový rozvrh
(neděle)

08:00 -            prezence (viz. přihláška)
09:00 - 11:00   1.směna VzPu 60/40, VzPi 60/40
10:00 - 15:00   RVzPi 2×30
11:15 - 13:15   2.směna VzPu 60/40, VzPi 60/40
13:30 - 15:30   3.směna VzPu 60/40, VzPi 60/40
15:45 - 17:15   4.směna VzPu 40, VzPi 40

v neděli se finále nestřílejí

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový plán podle počtu přihlášených střelců.

Startovné

200,- Kč (za disciplínu a den)

Protesty

s vkladem 500,- Kč do 10-ti minut do rukou HR

Zbraně a střelivo

vlastní nebo vysílající organizace, střílí se na přitahovací terče, střelnice není vybavena stojany na dalekohledy, finále se střílí na el.terče

Pojištění

pojistkou ČSS

Zdravotní zabezpečení

zdravotník ČČK, nemocnice Plzeň


V Praze dne 5. 3. 2017

Jiří Streit
ředitel soutěže
poslat zprávu

přihláška - word