P Ř E B O R N Í C I    P R A H Y
Z A  R O K  2 0 0 4Disciplína kat. přeborník SSK
nástřel
       
 
SP 5+30 muži Jech Jaromír 0023
285
SP 30+30 muži Karen Pavel 0021
572
LP 60 muži Jech Jaromír 0023
542
RP 2×30 muži Putna Břetislav 0069
571
StP 3×20 muži Putna Břetislav 0069
566
VP 15+15 muži Putna Břetislav 0069
287
VStPi 15+15 muži Putna Břetislav 0069
282
PePiC muži Kopeček Štěpán 0690
92
PePuC muži Bursíková Tereza 0737
91
PePiV muži Kopeček Štěpán 0690
92
PePuV muži Bursíková Tereza 0737
89
LM, SM 60 muži Houžvička Jan 0021
588
LM, SM 3×20 muži Kožurik Miloslav 0134
541