P Ř E B O R N Í C I    P R A H Y
Z A  R O K  2 0 0 5


disciplína kat. přeborník SSK
nástřel
SP 5+30 muži Ambros Michal 0001
283
SP 30+30 muži Jech Jaromír 0023
572
SP 30+30 ženy Veverková Lucie 0069
564
LP 60 muži Jech Jaromír 0023
525
RP 2×30 muži Putna Břetislav 0069
571
StP 3×20 muži Packan Petr 0001
561
VP 15+15 muži Putna Břetislav 0069
286
VStPi 15+15 muži Putna Břetislav 0069
281
PeRe muži Korbel Jiří 0021
94
PePiC muži Korbel Jiří 0021
93
PePuC muži Neumann Pavel 0737
92
PePiV muži    
 
(nevyhlášeno pro malý počet střelců z Prahy i celkový počet - závod se nekonal)
PePuV muži Neumann Pavel 0737
86
LM, SM 60 muži Houžvička Jan 0021
584
LM, SM 3×20 muži Veselý Jiří 0021
541
(nevyhlášeno pro malý počet střelců z Prahy)