P Ř E B O R N Í C I    P R A H Y
Z A  R O K  2 0 0 6


disciplína kat. přeborník SSK
nástřel
SP 5+30 muži Janoušek Ladislav 0069
292
SP 30+30 muži Hein Bohumil 0121
567
SP 30+30 ženy Vrtišková Renata 0069
487
LP 60 muži Petkov Plamen 0069
530
LP 60 senioři Miloš Cvrk 0023
511
RP 2×30 muži Putna Břetislav 0069
557
StP 3×20 muži Putna Břetislav 0069
567
VP 30+30 muži Janoušek Ladislav 0069
574
VStPi 15+15 muži Putna Břetislav 0069
279
PeRe muži Korbel Jiří 0021
94
PePiC muži Geher Robert 0001
92
PePuC muži Neumann Pavel 0737
90
PePiV muži Neumann Pavel 0737
88
PePuV muži Neumann Pavel 0737
93
(nevyhlášeno pro malý počet střelců z Prahy)
LM, SM 60 muži Houžvička Jan 0021
585
LM, SM 3×20 muži Veselý Jiří 0021
565