P Ř E B O R N Í C I    P R A H Y
Z A  R O K  2 0 0 8Disciplína kat. přeborník SSK
nástřel
       
 
VzPu 30 žáci do 14 Pšád Ondřej 0027 296
VzPu 60 muži Šimanovský Jiří 0001 568
VzPu 60 senioři Houžvička Alois 0021 546
VzPu 40 ženy, dorost Nedvědová Marta 0069 394
VzPi 60 muži Kužvart Pavel 0640 564
VzPi 60 senioři Packan Petr 0069 559
VzPi 40 ženy Veverková Lucie 0069 372
VzPi 40 dorost Zedník Jan 0027 350
RVzPi 2×30 muži Jech Jaromír 0023 567
StVzPi 3×20 muži Trnka Tomáš 0069 547