P Ř E B O R N Í C I    P R A H Y
Z A  R O K  2 0 1 1Disciplína kat. přeborník SSK
nástřel
       
 
VzPu 30 žáci do 14 Žižka Ivan 0013 299
VzPu 60 muži Hlas Antonín 0027 570
VzPu 40 ženy, dorost Nedvědová Marta 0069 392
VzPi 60 muži Trnka Tomáš 0069 561
VzPi 60 senioři, veteráni Packan Petr 0069 567
VzPi 40 ženy, juniorky Zámyslická Jarmila 0069 380
VzPi 40 dorost Neumann Tomáš 0027 354
RVzPi 2×30 muži Putna Břetislav 0069 574
StVzPi 3×20 muži Jech Jaromír 0023 543