P Ř E B O R N Í C I    P R A H Y
Z A  R O K  2 0 1 2Disciplína kat. přeborník SSK
nástřel
       
 
VzPu 30 žáci do 12 Žižka Ivan 0013 296
VzPu 30 žáci do 14 Klablenová Karolína 0027 297
VzPu 40 ženy, dorost Nedvědová Marta 0069 387
VzPi 60 muži Barabashev Pavel 0013 559
VzPi 60 senioři, veteráni, junioři Jech Jaromír 0023 570
VzPi 40 ženy Zámyslická Jarmila 0069 371
RVzPi 2×30 muži Putna Břetislav 0069 558
StVzPi 3×20 muži Jech Jaromír 0023 530