P Ř E B O R N Í C I    P R A H Y
Z A  R O K  2 0 1 5Disciplína kat. přeborník SSK
nástřel
VzPu 30 žáci do 12 Bartošová Tereza
0013
291
VzPu 30 žáci do 14 Benová Klára
0027
300
VzPu 40 dorost Mokriš Benjamin
0013
403,9
VzPi 60 muži Barabashev Pavel
0013
566
VzPi 60 senioři, veteráni Packan Petr
0069
570
VzPi 40 ženy Zámyslická Jarmila
0069
367
VzPi 40 dorost Viktorová Alena
0069
350
RVzPi 2×30 muži Chmel Karel
0069
525
StVzPi 3×20 muži Chmel Petr
0069
510