Historie a současnost klubu

     Počátky našeho klubu sahají do doby formování střeleckých klubů po II.světové válce. První zachovaná doložitelná zpráva je z roku 1956, kdy se stal členem tehdy ještě převážně puškového klubu Karel Streit, který vedl klub jako "náčelník" od roku 1963 do roku 1996. Současný prezident klubu Jiří Streit zastával od roku 1983 post tajemníka střelecké sekce. Viceprezident klubu byl od roku 1963 do 2009 Petr Lapáček.

    Do roku 1979 klub vlastnil střelnici RYBENA v Praze 7 Holešovicích. V tomto roce klub neschopností vedení obvodního, pražského a ČÚV Svazarmu o tuto střelnici přišel pod nejapnou záminkou prostoru pro vyhořelou část TESLY Holešovice.

    Po přerodu SVAZARMU na ČSS změnil klub název (do té doby ZO Svazarmu LOVĚNA 4007/707) na SSK DUEL Praha, kterým deklaroval své zaměření především na krátké zbraně a vytvořil nový znak.

    Klub pořádá v průběhu roku řadu soutěží se zaměřením na OH program a pro mladé sportovní střelce. Je také pravidelně pořadatelem svazových soutěží (M ČR, finále ČSL, ČP M).

    V současné době je střelnice ve stádiu přestavby a proto se všem účastníkům závodů omlouváme za neestetické prostředí, které bude po skončení převodu střelnice do majetku klubu neprodleně upraveno (za předpokladu rychlého získání stavebního povolení) do slušné podoby. V rámci rozvoje střelnice se počítá s dostavbou skladovacích prostor (dle finančních prostředků).

    Bližší informace o činnosti klubu a kalendář akcí na dalších stránkách.