Doprava do školy "Břečťanova"autobus 195
zastávka "Poliklinika Zahradní město"
autobus 188
zastávka "Jesenická" a dále jednu stanici
viz. BUS výše