S I L V E S T R O V S K Ý    V Ý S T Ř E L

3 1. 1 2.  2 0 1 6

      Po dlouhé roční nemoci nám umřel náš kamarád - rok 2016. Smuteční obřad se bude konat

31.12.2016

na místě obvyklých nářku střelců tj. 25m střelnici Praha 6 - Sedlec.

Plánovaný sraz pozůstalých je v 11:00
střelecké propriety, zbraně a špatnou náladu nechte doma !!!

      Vstupné na obřad je balíček (zabalený!) v hodnotě cca 50,- Korun (zatím ještě Českých), rodinní příslušníci a přátelé vítáni. Konec smutečního obřadu podle počtu smutečních hostů (cca 13:00). Smuteční obřad se bude skládat z několika částí, přesný program bude sdělen na místě. Prosíme smuteční hosty o zanachání koní a kočárů u závory (aby nedošlo k splašení případnou střelbou).


Za smuteční výbor:
Jiří Streit
hlavní smutečník